CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Tính phổ dụng

Dễ dàng đón cước và tính cước cho tất cả các loại tổng đài, của nhiều hãng khác nhau : Panasonic, LG, Siemens, Erisson, ...

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Cấu hình hệ thống

Cấu hình linh động dịch vụ viễn thông, đầu số dịch vụ, bảng giá cước, chính sách giảm giá cước phí ...

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Đón cước

Đón cước trực tiếp thông tin cuộc gọi từ tổng đài ra máy tính, tự động tính toán cước phí cuộc gọi, tự động chuyển số tiền cước phí khách phải trả vào tài khoản khách phòng tương ứng

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Liên kết phần mềm

Liên kết với phần mềm quản lý khách sạn, cước phí khách phải trả được tự động chuyển vào tài khoản khách phải thanh toán, nhân viên bộ phận lễ tân không phải tìm kiếm, không phải nhập liệu trực tiếp một cách thủ công

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Báo cáo thống kê

Các báo cáo chi tiết theo tiêu chí quản lý : báo cáo tổng hợp, chi tiết cuộc gọi ; báo cáo thống kê theo bộ phận, đầu số; hóa đơn điện thoại của khách phòng, ...

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Quản lý và phân quyền

Quản lý người dùng, phân quyền người dùng chi tiết đến từng báo cáo, từng chức năng trong phần mềm

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU    Xem chi tiết