MEMO LINK - GIỚI THIỆU CHUNG

phần mềm quản lý khách sạn

CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

Phần mềm quản lý từ xa MEMO LINK áp dụng công nghệ điện toán đám mây, có thể sử dụng trên tất cả các thiết bị có kết nối internet như : máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, smartphone, iPhone, iPad, ... trên mọi hệ điều hành và trình duyệt

phần mềm quản lý khách sạn

QUẢN LÝ TỪ XA KHÁCH SẠN

Hỗ trợ chủ đầu tư, ban giám đốc quản lý từ xa công suất phòng, doanh thu theo từng ngày, từng khoảng thời gian của từng khách sạn hoặc cả chuỗi khách sạn mọi lúc, mọi nơi mà không nhất thiết phải có mặt tại khách sạn

phần mềm quản lý khách sạn

QUẢN LÝ TỪ XA NHÀ HÀNG

Hỗ trợ chủ đầu tư, ban giám đốc quản lý từ xa công suất nhà hàng, doanh thu theo từng ngày, từng khoảng thời gian của từng nhà hàng hoặc cả chuỗi nhà hàng mọi lúc, mọi nơi mà không nhất thiết phải có mặt tại nhà hàng

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU    Xem chi tiết