BLOG

10

FEB

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Phần mềm khách sạn MEMO có thể áp dụng cho những mô hình nào ? Có thể áp dụng cho mô hình vừa kết hợp khách sạn và căn hộ cho thuê dài ngày không ?

Phần mềm quản lý khách sạn MEMO với 03 phiên bản khác nhau hoàn toàn phù hợp với từng mô hình hoặc kết hợp của nhiều mô hình khác nhau
Phiên bản Standardphiên bản Expert dành cho mô hình :

 • Hotel (khách sạn)
 • Resort
 • Hostel
 • Hotel + Apartment (căn hộ cho thuê)
 • Resort + Apartment
 • Hotel + Hostel

 • Phiên bản Apartment dành cho mô hình :
 • Apartment (căn hộ cho thuê)
 • 10

  FEB

  phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

  Phần mềm khách sạn MEMO có thể áp dụng cho mô hình kết hợp hotel (khách sạn) và hostel không ?

  Phiên bản Standard hoặc phiên bản Expert đều có thể áp dụng được cho mô hình kết hợp này. Khách sạn vừa có thể áp dụng chính sách bán phòng hoặc giường trong phòng. Thông qua phần mềm, người dùng vẫn có thể quản lý chi tiết trạng thái, công suất, khả năng cung ứng của phòng hoặc giường

  09

  FEB

  phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

  Để triển khai phần mềm, khách sạn cần chuẩn bị về hạ tầng mạng hay máy chủ, máy trạm cấu hình như thế nào ?

  Khách sạn chỉ cần có hệ thống mạng nội bộ (LAN), internet. Tùy vào quy mô của khách sạn (số lượng phòng, có nhiều điểm bán hàng hay không ?, có nhiều người sử dụng ?, có nhiều máy tính cài đặt phần mềm ?), khách sạn có thể đầu tư hoặc không nhất thiết phải đầu tư 01 máy chủ (server). Các máy tính để bàn (máy trạm / client PC) chỉ cần cấu hình thông thường, không yêu cầu cấu hình cao.